Altın Oran (Gold Ratio)nedir ?


Altın oran (gold ratio)değeri yaklaşık 1,61803…   olan irrasyonel bir sayıdır.  Son yıllarda üzerindeki ilginin arttığı bu oran  aslında antik çağdan bu yana matematikçilerin, fizikçilerin, filozofların, sanatçıların, mühendislerin, müzisyenlerin ve daha bir çok farklı branşa sahip bireylerin ilgi alanında olmuştur. Altın oran üzerinde bilinen ilk kitap İtalyan matematikçi Luca Palcioli tarafından 1509  yılında yayınlanmıştır.
Aslında altın orana geçmeden fibonacci sayıları anlatmak daha yerinde olacaktır. Çünkü aslında altın oranın çıkış yeri bu sayılardır. Fibonacci sayıları kendinde önce gelen iki sayının toplamına eşit olacak şekilde sıralanan bir sayı dizisidir

Fibonacci sayılar dizisi    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584    şeklide devam etmektedir.

Dizideki sayıları bir öncekine böldüğünüzde, birbirine çok yakın sayılar elde edilir. Hatta 13. dizideyer alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. Bu sayıda yazımızın başında belirttiğimiz altın oran olan 1,618 sayısıdır.

233 / 144 = 1,618
377 / 233 = 1,618
610 / 377 = 1,618
987 / 610 = 1,618
1597 / 987 = 1,618
2584 / 1597 = 1,618

Altın oran ilk kez bir doğru parçasını iki özel parçaya ayırma konusunda ele alınmıştır. Eğer herhangi bir doğru parçası, toplam uzunluğunun uzun parçaya oranı uzun parçanın kısa parçaya oranına eşit  olacak şekilde ikiye bölünürse, bu oran, altın oran olur. 


 


Yukarıdaki oranlarla çizilen doğru parçalarıyla oluşturulan dikdörtgene ise altın dikdörtgen denir.