Bir Sayıyı Parantez Dışına Çıkarma


Bir Sayıyı Parantez Dışına Çıkarma

Toplama ve çıkarma işlemi yaparken parantez içerisindeki sayılar dışarı çıkartılarak işlem yapılması daha uygundur. Bunun için bu konuya da kısaca değinelim.

Kural 1: Parantezin önündeki işaret “+” ise veya parantezin önünde işaret yok ise , bu parantezin içerisindeki sayılar işaretlerini değiştirmeden parantezin dışına çıkarlar.

Örneğin ;   + (– 5)  =  – 5           veya    (– 5) = – 5         (parantez içindeki sayıların işaretlerinde           değişiklik yapılmadı)


Kural 2: Parantezin önündeki işaret “–” ise  bu kez parantezin içerisindeki sayılar işaretlerini değiştirerek parantezin dışına çıkarlar.

Örneğin ;    (– 8)  =  8      
                       – 8'in işareti + olarak değiştirilip dışarı çıkarıldı.
                    –( 4) = – 4           
                       – 4'ün işareti – olarak değiştirilip dışarı çıkarıldı.Şimdide bu konuyu tamsayılarda 
toplama çıkarma işleminde kullanalım

Örnek Soru   :   8 – (– 4) + (– 5)  = ?

Çözüm:  Öncelikle parantez içerisindeki sayıları parantez dışına çıkaralım.

 – (– 4) = + 4      ve  + (– 5) = – 5 ‘dir.

 O halde, ifade 8 + 4 – 5 şekline dönüştü.
            
Şimdi işlemi bitirelim  8 + 4 – 5   =  12 – 5 = 7


Örnek:  Aşağıdaki örnekleri inceleyeniz.
       
 a)   13 – (7) + (–4) =   13 – 7 – 4 =  6 – 4    =  2

b)   – (–5) + (– 3) – 2  =  5 – 3 – 2  =  2 – 2    =  0
                 
 c)     15 – (– 14) – (+ 7) =  15 + 14 – 7   =  29 – 7  = 22 
  
   
                                                                               Sıra Sende

d) 18 + (– 11) – 8  =  ?
      e) – (– 3) + 8 – 5  =  ?
     f) – 23 – (–  11) + (– 32) =  ?
     g) – 106 – (–  21) –  (– 42) =  ?
      h)  89 – ( 45) – 23 =  ?