Tam Sayılarda Çarpma İşlemi


 
İki sayı arasındaki “.” İşareti bu sayıların çarpım durumunda olduklarını ifade eder.
 +  .   +   =   +   (Pozitif iki sayının çarpımı pozitiftir.)
Örnek:    9 . 6 = 54 ,       7 . 4 = 28 ,            18 . 15 = 270 
–  .   –   =   +               (Negatif iki sayının çarpımı pozitifitir.)

Örnek:  (– 4) . (– 3)  işleminin  sonucunu bulalım.

Çözüm:  İşlemde – 4 ve – 3 sayılarının çarpımı verilmiştir. Öncelikle sayılar işaretine dikkat edilmeden çarpılır (4 . 3 = 12) şimdi sayıların önündeki işaretleri çarparak sonucun işaretini belirleyelim. Negatif iki sayının çarpımı pozitif olacağından sonuç pozitiftir.
 O halde, (– 4) . (– 3) = 12 bulunur.

 Örnek: Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 
(– 9) . (– 4) = 36,   (– 21) . (– 5) = 105,    (– 35) . (– 14) = 490 


–  .   +  =  –            (Negatif sayı ile pozitif sayının çarpımı negatiftir.) 
+  .   –   =  –                                                                                                                         

Örnek:  (– 6) . 4  işleminin sonucunu bulalım.
Çözüm: İşlemde – 6 ile 4 sayılarının çarpımı verilmiştir. Öncelikle sayılar işaretine dikkat edilmeden çarpılır.     (6 . 4 = 24). Şimdi sayıların önündeki işaretleri çarpalım. Sayılardan biri negatif diğeri pozitiftir ohalde iki sayının çarpımın sonucu negatiftir.
(– 6) . 4  = – 24  bulunur.   Aynı şekilde 4 . (– 6)  = – 24 ‘ tür.

Örnek: Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. 
 ( - 14) . 7 = - 98,               8 .  (- 9) = -72,        13 . (- 4) = - 52    ,     (-25). 14 = - 350

Uyarı ! Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi çarpma işleminde karışıklık olmaması için negatif  sayılar parantez içerisinde yazılmaktadır. Çarpma işlemi yaparken toplama ve çıkarma işlemlerindeki gibi parantez içerisindeki sayıların parantez dışına çıkarılmasına gerek yoktur.

Örnek: Aşağıdaki örnek soruları inceleyip sonucu verilmeyen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

(- 8) . 11 = - 88                        (- 7). (- 5) = 35                 (- 3) . 4 = - 12                         18 . 15 = 270             
             
  3 . 14 =                                     19. (- 13) =                        (- 38) . 12 =                             15 . 6 =

(- 9) . 3 =                                    (- 2). (- 8) =                       (- 34) . (- 11) =                          (- 14). 9 =  


Örnek: (– 4 ). (– 14). 5       işleminin sonucunu bulalım.


Çözüm: Sayıları ikişer ikişer çarpalım

(– 4 ). (– 14) . 5   =    56 . 5 = 280  bulunur.Örnek: Aşağıdaki çözümlü örnekleri inceleyiniz.
       a)     8 . (- 12) . 4 =   ?
Çözüm: 8 . (- 12) . 4 =    (–  96) . 4   =   – 384 

       b)     (- 3).  18 . (- 6) = ?
Çözüm:    (– 3).  18 . (–  6) =       (– 54) . (– 6)     =  324

     Sıra sende:  

            a )     (- 17) . (- 3). (- 8) =
b)(- 4) . 5 . (- 2) =
c)  6 . 7 . 14 =
d) ( -24) . (- 15) . 4 =
e) (- 7) . 13 . 12 =
f) (-9) . (-2) . (-1)
g) 11 . 7 . (- 8) =