Tam sayılarda toplama çıkarma

Tamsayılarda toplama işlemi konusunu 4 örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Konuyu iyi takip edersiniz.  Örnekleri iyi incelersiniz eminim ki bu konuyla ilgili sıkıntınız kalmaz.


 Konuyu 8 + 5 , – 8 – 5 , 8 – 5, – 8 + 5 işlemlerinin çözümlerini yaparak hatırlayalım.

Örnek Soru  1   :   8 + 5 = ?

Çözüm:  Öncelikle sayıların işaretlerine bakalım. 8’in önünde işaret yoktur. O halde, 8’in işareti “+” kabul edilir. 5 ‘in işareti de “+” dır.  Her iki sayının işaretide aynıysa sayılar toplanıp  (8 + 5 = 13) sonuca her iki sayınında ortak işareti olan “+” işareti verilir.
8 + 5 = 13 yazılabilir 
Örnek 1: Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

 •  9 + 8 = 17                        
 •  49 + 7 = 56               
 • 145 + 384 = 529                         

Örnek Soru 2 :   –8 – 5 = ?

Çözüm: Öncelikle sayıların işaretlerine bakalım. 8’in işareti “–” dir. 5’in işareti de “–” dir. Her iki sayının işareti aynıysa sayılar toplanıp (8 + 5 = 13) sonuca her iki sayının ortak işareti olan “–” işareti verilir. O halde, –8 – 5 = – 13 bulunur.


Örnek 2:  Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

 • – 9 – 15 = – 24                   
 •  –18– 35=  – 53             
 • – 77 – 111 = – 188         

          


Örnek Soru 3 :  8 – 5 = ?

Çözüm: Öncelikle sayıların işaretlerine bakalım. 8’in işareti “+” kabul edilir. 5’in işareti “–” dir. Bu kez iki sayının işareti birbirinden farklı. Bu durumda sayılar birbirinden çıkartılır (8 – 5 = 3 ) sonuca da büyük olan sayının işareti verilir. 8, 5’ten büyük olduğu için sonuca 8’in işareti olan “+” işareti verilir. O halde, 8 – 5 = 3 bulunur. Aynı şekilde – 5 + 8 = 3’ tür.

Örnek 3:  Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

 • 19 – 15 =  4                                
 • 35 + 78= 43                 
 •  48– 37 = 11 


Örnek Soru 4 :  – 8+ 5 = ?

Çözüm:  Öncelikle sayıların işaretlerine bakalım. 8’in işareti “–” dir. 5’in işareti  “+” dir. İki sayının işareti birbirinden farklı. Bu durumda sayılar birbirinden çıkartılır (8 – 5 = 3 ) sonuca da büyük olan sayının işareti verilir. 8,  5’ten büyük olduğu için sonuca 8’in işareti olan “–” işareti verilir.

 O halde,  – 8+ 5 = – 3 bulunur.  Aynı şekilde    5 – 8 = –3’ tür.


Örnek 4 :  Aşağıdaki örnekleri inceleyip sonucu verilmeyen işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

 •   –19 + 15 = – 4               
 •     35 – 78= – 43                        
 •   – 48 + 37 = – 11                   Not:  arka arkaya toplama ve çıkarma işlemleri var ise bu işlemler iki iki gruplandırılarak çözüme gidilir aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.Soru: – 9 + 2 = ?
Çözüm: Sayıları ikişer ikişer gruplandırarak çözümü yapalım. Öncelikle  4 – 9 işleminin sonucunu bulup yerine yazalım. (– 9 =  – 5) 
– 9 + 2 =  – 5 + 2     (ifadeyi yerine yazdık şimdi sıra bu işlemde)
– 5 + 2  = – 3   olarak cevap bulunur.
                

Soru:  Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz

– 15 + 9 – 13  =  – 6 – 13 = – 19   

11 – 4 – 7   =   7 – 7  =  0  

– 8 – 5 + 3 = – 13 + 3  = – 10 ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM
Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

 a) – 1 – 8 =              
b) – 12 + 10 =        
c) – 54 – 64 =              
d) – 113 + 49 =
e) – 8 + 7 =                  
f) – 18 + 13 =                  
g) 74 + 49 =                
h) – 254 – 116 =
i ) – 6 + 9 =                   
 j)  – 14 – 23 =                 
 k) 33 – 65 =                  
l) 25 – 158  =
m)  15 - 15 =
n)  – 8 + 2 + 11 =     
o)  – 5 + 4 – 8 =               
p) 6 + 10 – 21 =               
r) 13 – 7 – 6  =
s) – 6 + 2 + 11 =             
t)  - 42 – 25 – 13 =         
u)  19 + 6 + 17 =               
v)  – 9 – 11  – 6 =


Tamsayılarda toplama çıkarma işlemi konusu burada bitti. Aklınıza takılan sorular ve konu anlatımındaki yanlışlıkları bildirmek için aşağıdaki mail adresine bilgilendirme yapabilirsiniz.

e-mail:  matematikcalisalim@gmail.com