Tam Sayılarla Bölme İşlemi


TAM SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ


İki sayının birbirine bölümünü ifade etmek için sayılar arasına “:” işareti konabileceği gibi bölme işlemi kesir çizgisi ile de ifade edilebilir.


Bölme işleminde de negatif ve pozitif sayılarla yapılan işlemlerdeki özelliklerde çarpma işlemindeki gibidir.

+  :  +   =  +
–  :  –      =    +
+ :  –     =    –  
–  :   +   =   –  


           Uyarı: Bölme işleminde de çarpma işleminde olduğu gibi öncelikle işaretlere dikkat edilmeden

               Bölme işlemi yapılır daha sonra yukarıdaki uyarıya uygun olarak sonucun işareti bulunur


         Örnek: Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

                                                            
   27 : 3 = 9                          (- 48) : (-3) = 16              54 : (-3) = -18                    (-76) : 4 = - 19

156 : 12 = 13                    (-144) : ( -12) = 12            108 : (-36) = -3                   (- 252) : 12 = -21Sıra Sende: 

(- 300) : (-25) =                                   (- 169) : (-13) =     

(- 486) : 18 =                                         49 : (-7) =               

54 : (-3) =                                              (-65) : (-13) =

76 :   4 =                                                 (- 204) : (4) =