İki basamaklı bir sayının karesini pratik yoldan hesaplama

İki basamaklı sayıların karesini almanın pratik yöntemi https://www.youtube.com/watch