İki basamaklı sayılarla kolay çarpma işlemi (simply multiplication)