İlimiz

Harflerin devamını alfabetik sıraya göre devam ettirirsek
cevabını elde ederiz.

TEŞEKKÜRLER